Man ska inte avfärda risken för att varg angriper människor. Det finns ett behov av att se över hur samhället ska förebygga och reagera när farliga situationer uppstår skriver forskarna.

Det framkommer i en forskarrapport att man bedömer 491 offer för angrepp som trovärdiga mellan år 2002-2020. Rapporten beskriver 26 dödsfall av människa.

I ett antal av fallen hade vargarna uppvisat ett oskyggt beteende mot människor. Forskarna hittade under 18-års perioden bevis på två attacker i Nordamerika som slutade med dödsfall där elva vargattacker skett i Europa och Nordamerika.

”Vargattacker mot människor hittades i Kanada, USA, Kroatien, Polen, Italien, Iran, Irak, Israel, Indien, Kirgizistan, Turkiet, Kazakstan, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Mongoliet, Armenien, Azerbajdzjan, Tadzjikistan och Saudiarabien,” skriver forskargruppen.

Källa: Svensk Jakt