Naturvårdsverket föreslår ändrade föreskrifter för jaktmedel vilka är skickade till EU för så kallad notifiering. När notifieringsförfarandet är avslutat tar Naturvårdsverket ett slutligt beslut för att fastställa ändringarna i föreskrifterna. Planen är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft 1 augusti 2023.

I de föreslagna ändringarna blir det bland annat tillåtet att använda ammunition i kaliber 6,5 millimeter. Det blir även möjligt att använda slugs vid rådjursjakt. Änder med flera arter flyttas till klass 4. Vid säljakt får man använda klass 2 vid jakt på säl.

Övriga nyheter i föreskrifterna är att kravet på utseende och ursprung är borttaget för halvautomatiska kulgevär samt att restriktioner på kolvar för hagelvapen och halvautomatiska kulgevär är borttaget.

I de förslag på ändrade föreskrifter anges även möjligheten att använda mörkersikten om det är tillåtet att jaga nattetid efter hjort. Förslaget som gäller hjort kräver i princip alltid att länsstyrelsen har gett tillstånd till jakten nattetid.

Dessutom är förbudet mot att jaga rådjur med hagelvapen 16 augusti – sista september är borttaget, vilket innebär att det blir tillåtet att vaktjaga råbock med hagelgevär.