De bestämmelser som reglerar rovdjursförvaltningen idag förekommer i flera olika uppsättningar med likartad utformning. Nu har Naturvårdsverket tagit fram förslag till nya, förenklade föreskrifter.

Naturvårdsverket föreslår bland annat att

  • Regler för länsstyrelsernas beslut om licensjakt på järv införs.
  • Krav på samråd mellan länsstyrelserna inför förslag på miniminivåer för rovdjur och inför beslut om licensjakt.
  • Regelförenklingar och vissa förtydliganden om regler för björnåtlar.
  • Vissa anpassningar av tidsramar mm för rapportering av fällda djur och kontroll av återstående djur vid licensjakt så att samma tid gäller för alla berörda arter.
  • Ökad läsbarhet genom tydligare struktur och språkbearbetning

Synpunkter på förslaget lämnas senast senast 30 november via e-post till registrator@naturvardsverket.se, ange ärendenummer NV-06649-18 i ämnesraden.

Här kan du läsa mer om förslaget