Under torsdagen, den 10 september, konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest hos ett vildsvinskadaver i Tyskland.

Fyndet gjordes enligt FACE några kilometer från gränsen mellan Tyskland och Polen, i Spree-Neisse distriktet. Jägare, lant- och skogsbrukare uppmanas att fortsatt vara på sin vakt och omedelbart rapportera in fynd av döda vildsvin eller misstänkta fall så man ska kunna vidta åtgärder för att förhindra vidare spridning.

För mer information om ASF och vad du som jägare kan göra för att undvika att sprida smittan till Sverige, gå in på jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/