Björnjakten går nu in på sin andra vecka och trots att vädret har varit varmt, vilket har påverkat hundarnas arbeten i hög grad, har ändå veckan resulterat i att drygt hälften av de björnar som ska fällas under årets licensjakt har blivit skjutna.

Gällande Dalarna och Gävleborg har dessa län snart uppnått sina kvoter där det endast återstår fem björnar i Dalarna och 16 björnar i Gävleborg. I Värmland var tilldelningen tre björnar men endast en om den fällda björnen var en hona vilket gjorde att björnjakten i Värmland fick ett snabbt slut.

Norrbotten 15 (55)
Västerbotten 28 (91)
Jämtland 99 (220)
Västernorrland 31 (85)
Gävleborg 104 (120)
Dalarna 43 (48) Fem björnar återstår och samtliga fem tillhör område 1A. Övriga områden är avlysta där kvoterna är uppnådda.
Värmland 1 (3) Den fällda björnen en hona och jakten är därmed avslutad
Totalt 321 (622)

Björnjakten pågår fram till den 15 oktober.

Den som vill följa björnjakten kan göra det här: Rovbase