Under juli har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in en stor mängd rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren. Områden längs västkusten och på Gotland är särskilt drabbade av ökad och omfattande dödlighet bland vilda fåglar.

Antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar började öka under juni i år, och har sedan fortsatt öka kraftigt under juli månad. SVA, som övervakar fågelinfluensa i Sverige och undersöker ett urval av de misstänkta fallen, konstaterar nu fortsatt smittspridning av fågelinfluensa hos vilda fåglar. I Sverige har den omfattande dödligheten främst drabbat sillgrissla, havssula, tordmule och gäss, särskilt längs västkusten och på Gotland.

Att fågelinfluensa nu förekommer hos vilda fåglar under sommaren i Sverige är ett tecken på att viruset ”översomrar”, likt sommaren 2021. Eftersom utbrottet nu också omfattar landlevande fåglar, som gäss, ökar risken för smitta till tama fåglar varför det är viktigt att undvika kontakt mellan tama och vilda fåglar.

Risken att den nu aktuella typen av fågelinfluensa smittar människor har redan tidigare bedömts vara mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten och det europeiska smittskyddscentret ECDC. Förutsättningar för virusöverlevnad i miljön och risken för vidare smittspridning begränsas dessutom av den värme och sol som föreligger under sommarmånaderna. En generell rekommendation är ändå att undvika att röra eller hantera döda eller sjuka fåglar.

Rapportera in fynd till SVA. Även om få döda fåglar begärs in för undersökning är rapporterna om att man funnit döda fåglar värdefulla i sig. Det finns ett särskilt formulär som kan användas vid denna rapportering: Rapporteravilt 

Om man behöver hantera döda fåglar rekommenderar SVA att man använder handskar eller vränger en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt.