eagle-773961Under hösten har fågelinfluensan av typen H5N8 cirkulerat bland både vilda och tama fåglar i Europa. Efter nytt fall av H5N8 i Danmark höjde Jordbruksverket skyddsnivån för fjäderfä i Sverige, enligt Länsstyrelsen. Man har konstaterat fågelinfluensa vid en värphönsbesättning i Skåne och några hobbybestättningar på andra platser i Sverige. Det har också konstaterats hos vilda fåglar i Skåne, Östergötland, Stockholms skärgård, på Öland och på Gotland.

Länsstyrelsen uppmanar på sin hemsida:
Du ska ha fåglar och fjäderfän inomhus – gäller även hobbyfåglar i hela Sverige
För närvarande gäller skyddsnivå 2 för hela Sverige. Nivån innebär att du ska ha dina fjäderfän inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar samt hägnat fjädervilt hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Tamfåglar får inte hållas lösgående utomhus.

Arkivbild: Pixabay