Tillsammans med länets viltförvaltningsdelegation har Länsstyrelsen tagit fram en förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län mellan 2017-2021. 

Planen beskriver strategier för förvaltningen av de stora rovjuten i länet. Det långsiktiga målet är att länet ska rymma livskraftiga stammar av samtliga fem stora rovdjur. 

Förvaltningsplanen ska även minimera de problem som kan uppstå i samband med närvaro av rovdjur. 

Här kan hela förvaltningsplanen för Gävleborgs del läsas.

 

 

Foto: Johan Olsson