Förvaltningsrätten har avslagit de överklagandena som gjorts när det gäller licensjakten på varg 2023 i Värmland. Det var Svenska Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna samt Nordulv som vänt sig till Förvaltningsrätten för att få beslutet från Länsstyrelsen i Värmland inhiberat inför den kommande vargjakten.

Förändringen utifrån länsstyrelsens beslut är att Förvaltningsrätten gör en omfördelningen mellan reviren och preciserar att det är sex djur per revir som får skjutas inom reviren Skacksjö, Flatmossen och Forshaga men beslutet står fast vid att de 18 vargar som ingår licensjaktsbeslutet fortsatt får fällas.

Under vargjakten får totalt 30 vargar skjutas i sju revir i Värmland där tre av reviren delas med Norge samt ett av reviren delas med Örebro län.

Enligt P4 Värmland är Jägareförbundet i Värmland positiva till att Förvaltningsrätten avslår överklagandena men är ändå kritiska till den omfördelning som Förvaltningsrätten beslutat om att det är sex vargar per revir som får skjutas. Anders Olsson, ordförande i Jägareförbundet i Värmland menar att konsekvensen av Förvaltningsrättens beslut kan vara att syftet med jakten att tömma reviren inte uppnås. En annan konsekvens menar Anders Olsson kan vara att man inte kommer att kunna skjuta den tilldelning som finns då vargstammen i Värmland är rekordhög.

Jakten får bedrivas från den 2 januari 2023 och till den 15 februari 2023 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.