Förvaltningsrätten i Luleå har tagit beslut när det gäller den vargjakt som ska inledas den 2 januari. Olika aktörer, både privatpersoner och föreningar har överklagat besluten som Länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Örebro tagit om att 33 vargar får skjutas i sex olika revir. Vargjakten kommer att pågå fram till den 15 februari 2022.

Enligt Förvaltningsrätten ser man positivt på att man redan nu har kunnat ta beslut kring den kommande vargjakten. Däremot avslår man den jakt som skulle ske i reviret Prästskogen som delas mellan Gävleborg och Jämtland med motiveringen att reviret delas med andra nordliga län, som har så låg förekomst av varg att någon licensjakt av den anledningen inte bör ske.

Vargjakten kommer med det beslut som Förvaltningsrätten tagit ske i reviren Gullsjön (Dalarna/Gävleborg) Haraldsjön (Dalarna/Västmanland/Örebro) Snösjön (Dalarna/Västmanland/Örebro) Immen (Värmland/Örebro) samt Römskog (reviret delas mellan Värmland och Norge, räknas som halvt revir)