Tidigare hade Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt den 3 september efter flera stora angrepp på får. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå av Svenska Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv. Efter att länsstyrelsen utvecklat grunderna för beslutet om skyddsjakt har förvaltningsrätten nu meddelat att jakten får återupptas i väntan på slutligt avgörande.

I länsstyrelsens yttrande till domstolen förtydligades resultaten av de DNA-prover som samlats in vid tidigare angrepp.
Länsstyrelsen redogjorde också mer ingående för de bedömningar som gjorts när det gäller hur skyddsjakten påverkar upprätthållandet av den gynnsamma bevarandestatusen.

Under helgen inträffade dessutom ytterligare angrepp på får på en gård utanför Tärnsjö. Fem tackor dödades och efter besiktning genomförd av länsstyrelsens personal kunde det konstateras att skadorna är typiska för varg.

Lennart Nordvarg chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län säger i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Uppsala att man varit oroliga för nya angrepp och det var också anledningen till beslut om skyddsjakt då risken för fortsatta angrepp i Siggeforareviret är hög.

Varghannen som nu huserar inom Siggeforareviret härstammar från Tiveden där han är född. Han kommer från ett revir som skapats med statliga medel genom att man transporterade två finsk-ryska vargar från Norrbotten ner till Tiveden i Örebro län 2013. Det är även med den bakgrunden som han ses som genetisk viktig och Länsstyrelsen i Uppsala har varit restriktiva när det gäller beslut om skyddsjakt trots att ett antal attacker mot får i området av nordvästra Uppsala har ägt rum sedan ifjol.