Jaktsäsongen är i full gång, vi reser mycket med våra vapen och bor tillfälligt i jaktstugor och liknande men vad gäller egentligen? Hur förvarar och fraktar du vapnen på rätt sätt?

Det är inte alltid helt lätt att ha koll på alla lagar och regler när det gäller förvaring och transport av vapen. Här nedan följer en sammanställning av vad Polisen själv anger på sin hemsida, via länken längst ned kommer du även åt hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.

Förvaring av vapen vid jakt eller tävling

Saknar du tillgång till säkerhetsskåp när du tillfälligt ska förvara ditt vapen vid t.ex. jakt eller tävling bör vapnet delas, om det är möjligt, och den vitala delen ska förvaras separat och under uppsikt. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och inlåst. Ett vapen som inte kan delas ska vara gömt, fastlåst och försett med ett godkänt vapenlås.

Förvaring av vapen hos annan person

En vapeninnehavare ska som huvudregel själv ta hand om och förvara sina vapen och sin ammunition. Den som inte kan förvara vapen själv måste ansöka om särskilt tillstånd att förvara sina vapen hos annan person. Sådant särskilt förvaringstillstånd tidsbegränsas till högst tre år.

Förflyttning av egna vapen

Ett vapen som förflyttas av innehavaren bör vara nedpackat i fodral. Magasinet bör vara uttaget ur vapnet. Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i samband med förflyttning av skjutvapen i bil ska skjutvapen delas och vital del tas med. Ett alternativ är att använda ett godkänt vapenlås.

Vid förflyttning av vapen i samband med flygning ska vapnet delas, om det är möjligt, och delarna checkas in var för sig i separata kollin. Huvuddelen bör ligga i fodral.

Källa: https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/forvaring-och-transport-av-vapen/