FACE, European Federation for Hunting and Conservation, har haft framgång kring hur hanteringen av blyfrågan har hanterats av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedlessäkerhet. EFSA har inte i god tid lämnat ut information till FACE utan processen har förhalats.

I februari 2021 begärde FACE ut uppgifterna från EFSA vilket borde ha tagit cirka 15 dagar. Nu dröjde det fram till september 2021 innan dessa uppgifter kom FACE till godo.

Anledningen till att FACE ville ha ut handlingarna var att man anser att en otillräcklig analys av data har gjorts och att det resulterat i att man överskattat blykoncentrationen i viltkött.
FACE ville att det offentliga samrådet skulle återupptas där alla parter skulle ha en möjlighet att lägga fram bevis utifrån den riskbedömning som ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, har gjort.

Ur FACE:s perspektiv skulle en underlåtenhet att återuppta samrådet innebära att beslutsfattare skulle ha baserat sina bedömningar på en alltför förenklad behandling av data och som därmed skulle kunna resultera i en dålig lagstiftning.

EU-kommissionen har nu gett FACE sitt erkännande och ECHA måste nu inleda en ny tre månaders riktad konsultation för att samla data kring att fastställa riskerna av bly i viltkött.

För mer information finns länk till FACE pressmeddelande här: FACE