Fåruppfödare i Frankrike kräver att alla fåraherdar ska få rätt att skjuta skarpt mot vargar.

– Vi vill kunna skada dem, för att skrämma bort dem från våra betesmarker, säger bonden Claude Font.

Förra året hände långt över tretusen vargattacker i Frankrike och de flesta får som attackerades betade på sluttningarna i Alperna.Nu presenteras en ny vargplan av landshövdingen Stéphane Bouillon, som fått i uppdrag av Frankrikes regering för att försöka hitta lösningar för att hjälpa fåruppfödarna.

Det ska till exempel bli ännu lättare att få bidrag för att bygga stängsel, skaffa vakthund samt att få ersättning för rivna djur. Ett av de mest omstridda inslagen i planerna är att skyddsjakten ska öka. Förra året var det tillåtet att döda 12 procent av det totala antalet vargar men nu stiger andelen till minst 17 procent.

Avskjutningen får dock bara ske i områden där boskapshjordarna är särskilt utsatta. Men fåruppfödarnas fack, FNO, vill gå längre och kräver att alla ska kunna skjuta skarpt mot vargar som rör sig i närheten av deras betesdjur.

Naturskyddsorganisationerna vill istället att regeringen utreder om avskjutningen av varg verkligen är ett effektivt botemedel mot attackerna.

Källa: atl.nu