En man i Krokom blev under tiden 6-23 maj 2012 anhållen och häktad för misstanke om grovt jaktbrott i ett vargrevir på gränsen mellan Härjedalen och Dalarna. Mannen har nu begärt ersättning för lidande med minst 19 000 kronor efter att en frikännande dom meddelats, skriver Östersunds Posten

Justitiekanslerns beslut innebär att mannen erhåller begärd ersättning vilket även förhöjs då frihetsberövandet har varit ett särskilt påtagligt  lindande för honom. Dock avslås yrkandet om ersättning för att mannen inte kunnat utöva sitt jaktintresse under en lång period.