Fyra samebyar tar nu strid mot staten om rätten till jakt och fiske. Detta följer efter att Girjasdomen 2020 fastslog samebyns rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på statlig mark. Trots en statlig utredning som stödjer samma rätt för alla samebyar i Lappland, har ingen lagändring skett. Samebyarna menar att staten visar politisk motvilja och väljer nu att gå till domstol.

 

Den 23 januari 2020 fastslog Högsta domstolen att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske inom sitt område. Rättigheten hade upparbetats sedan 1700-talet genom långvarig jakt och fiske. Efter domen tillsatte regeringen Renmarkskommittén, ledd av justitierådet Eric M Runesson, för att utreda och föreslå en ny renskötsellag. Kommittén kom fram till att alla samebyar i Lappland har samma rättigheter som Girjas.

 

Politisk ovilja och rättslig väg framåt

Trots Renmarkskommitténs slutsats har ingen lagändring föreslagits. Samebyarna anser att det finns en politisk ovilja att acceptera rättsläget och att staten inte har rätt att upplåta deras jakt- och fiskerättigheter. Därför har de nu valt att gå till domstol för att få sina rättigheter erkända och respekterade.

 

Rättsprocesser inleds

Den 28 maj lämnar Ran sameby in en stämningsansökan mot staten, följd av Sirges, Unna Tjerusj och Baste samebyar i Norrbotten. Målet är att fastställa deras ensamrätt till upplåtelser av småviltsjakt och fiske, precis som Girjas. Samebyarna hoppas att rättsprocesserna ska leda till bättre förvaltningslösningar som gynnar både renen, naturen och lokalsamhällena.

 

Samiska rättigheter i fokus

För samebyarna och Svenska Samernas Riksförbund handlar frågan om att samiska rättigheter ska respekteras i en modern rättsstat. De vill ha inflytande för att skydda renens livsutrymme i en hårt exploaterad omvärld. Då politiken misslyckats med att säkerställa dessa rättigheter, ser de inga andra alternativ än att inleda rättsliga processer mot staten.

 

Källa: dn.se