Under de senaste årtiondena har antalet vilda gäss i Sverige ökat markant, och under hösträkningen 2022 översteg det 500 000. Trots denna ökning är kanadagåsen på tillbakagång.

På 1990-talet fanns cirka 100 000 vilda gäss av olika arter i Sverige. Idag uppgår antalet till över 500 000 under hösträkningen 2022, med nio etablerade gåsarter i landet. Den vitkindade gåsen är idag den vanligaste med över 288 000 individer, medan kanadagåsen och bläsgåsen minskar i antal. Trots den ökande populationen av vitkindade gäss är inte allmän jakt tillåten.

Förändrade flyttvägar och övervintringsmönster indikerar påverkan av klimatförändringar och ökad konkurrens mellan gåsarter. Antalet gäss som skjuts varje år är svårt att uppskatta då det är en frivillig rapportering. Skador på jordbruksgrödor har ökat, drivna av ökad närvaro av gäss och odling av näringsrika grödor.

Forskning visar att skador under höst och vinter kan kompenseras av växterna, medan vårbetesskador kan vara mer problematiska. Lantbrukare och länsstyrelser arbetar aktivt med skrämselåtgärder och skadeförebyggande metoder för att mildra konflikterna mellan gäss och jordbruk. Samtidigt har intresset för vildgås som en näringsrik matkälla ökat, särskilt i samband med traditioner som Mårten Gås den 10 november. Ersättningar för skador på jordbruksgrödor har också ökat de senaste åren, något som indikerar det pågående arbetet för att finna balans mellan människor och gäss i det svenska landskapet.

Mer information med illustrerande bilder finns att läsa på Naturvårdsverket