Sveriges Radio Gävleborg har låtit Novus göra en opinionsundersökning gällande varg i länet. Strax över 1000 Gävleborgare har tillfrågats i undersökningen som visar att 40 procent av de tillfrågade tycker att antalet vargar i länet är bra som det är, rapporterar P4 Gävleborg.
Vidare anser 11 procent att det borde finnas fler vargar i länet medan 28 procent anser att det borde finnas färre. I undersökningen syns även en tydlig skillnad mellan den yngre befolkningen och den äldre.
– De äldre har en koppling att vargen är ett bekymmer för jordbrukare och bland de äldre är det också många som har vuxit upp i jakt och fiske där vargen är en stor konkurrent, säger Per Mellström, rovdjursansvarig på Jägarförbundet i Gävleborg, till P4 Gävleborg.

”-Det egendomliga är att P4 Gävleborg på sin hemsida skriver ”Vargstammen är lagom eller kan till och med bli större anser en majoritet av Gävleborgarna.

Det är felaktigt att säga att en majoritet anser att vargstammen till och med kan bli större, då endast 11% anser detta”, menar Johan Olsson, chefredaktör på Allt om Jakt och Vapen.

Foto: Johan Olsson/arkivbild