Efter en mer än tio år lång rättsprocess togs under måndagen (2/9) Girjasmålet upp i Högsta Domstolen. Fallet rör vem som har rätten till jakt och fiske i fjällen.

Jurister och sakkunniga ska under sex veckor framföra argument och bevis för att försöka reda ut vad som gäller i ärendet.

Girjas sameby valdes ut av Svenska Samernas Riksförbund (SSR) att driva fallet mot Staten som ett viktigt pilotfall. Domen i fallet kan få stor inverkan på hur jakten och fisket ska förvaltas i fjällen i framtiden.

Källa: Aftonbladet