jarvsamebyLänsstyrelsen i Gävleborg märker järvarna i norra Hälsingland med GPS-sändare, rapporterar Hela Hälsingland. Det är ett forskningsprojekt där länsstyrelsens syfte är att ta reda på mer om djurens beteende i skogslandskap och kartlägga deras beteenden, hur de äter och hur de rör sig. Kunskapen om hur järvar lever i fjällvärlden är ganska god, men den är mer bristfällig när det gäller skogslandskap, så som i Gävleborg.

Järvar märks också i Härjedalen, Dalarnas och Värmlands skogslandskap.

Arkivbild: Johan Olsson