Sälarna som finns utanför Gävleborgs län blir alltmer magra då deras späcklager kraftigt minskat. Normalt ska de vuxna sälarnas späcklager den här tiden på året ligga runt 45 mm men nu ligger det kring 25 mm. Bedömningen är att sälarna svälter då det inte finns tillräckligt med strömming på grund av det industrifiske som bedrivs i området och som har trålat upp det mesta av den strömming som tidigare har funnits.

Till Sveriges Radio säger Sara Persson som är veterinär på naturhistoriska Riksmuseet
– Strömmingen är ju en av gråsälens basföda så det är naturligtvis viktigt att det finns ordentligt med strömming.

Vid naturhistoriska Riksmuseet har man undersökt och dokumenterat sälarnas hälsostatus från 1970-talet. Sedan början av 2000-talet har man märkt en viss förändring på gråsälen men det är framför allt de senaste två åren som man märkt av att sälarnas späcklager blivit allt tunnare.

Havs- och vattenmyndigheten menar att det även kan bero på förändringar i miljön och klimatet som kan ligga bakom gråsälens försämrade hälsa.