SVT Nyheter rapporterar att det finns risk att guldschakalen kan komma att etablera sig i Sverige. I både Norge och Finland har guldschakalen fångats på viltkamera vilket kan innebära att den även vandrat över den svenska gränsen. I söndags fick Naturvårdsverket in en observation av guldschakal utan att den fångades på bild. Det har också tidigare kommit in observationer från Skåne.

Med en etablering av guldschakalen i Sverige skulle det kunna innebära stor påverkan på småvilt och då i första hand för rödräven men det skulle även kunna innebära skador på både älg och boskap som betar fritt. En annan farhåga med en etablering av guldschakalen är att den kan enligt Naturvårdsverket vara att den konkurrerar ut andra arter som exempelvis fjällräven

Både Per-Arne Åhlén från Jägareförbundet och Henrik Lange från Naturvårdsverket säger i reportaget från SVT att det finns bara ett sätt att hantera guldschakalen från risken att den får fäste i Sverige och det är att den tas bort.

Fakta om guldschakalen: Schakalen päls är ofta guldskimrande med en mankhöjd upp till ca 50 cm. Kroppslängden är mellan 60–75 cm plus en svans på 20–30 cm Vikten på en guldschakal uppgår till ca 7–15 kilo.