Sedan den 31 mars 2017 är Gyttorps företag i Sverige och Finland en del av RUAGs grossistnätverk och ägs till 100% av RUAG.

Gyttorp Finland döptes i januari i år om till RUAG Ammotec Finland Oy. Nu ändras även namnet på Gyttorp Jakt AB till RUAG Ammotec Sweden AB. 

– Denna förändring är nästa logiska steg i RUAG´s förstärkning och utvidgning av affärsområdet jakt- och sport genom grossisthandel, säger Thierry Daguenet, vice President, i ett pressmeddelande.