Den halta varg som fångats på bild av Länsstyrelsens viltkamera kunde i fredags, den 29 november, spåras upp och avlivas.

Länsstyrelsen fick tips från en privatperson om spåren och åkte ut för att försöka bedöma skadan på vargen. När vargen anträffades gjorde personalen bedömningen att den var sådant skick att de kunde avliva den med stöd av paragraf 40 c i Jaktförordningen.

– Eftersom det kan vara känsligt att avliva stora rovdjur, då det förekommer hot och trakasserier, gjorde vi bedömningen att vi själva skulle åta oss uppdraget. Nu avvaktar vi obduktionsresultatet från SVA för att få veta mer om omfattningen på vargens skada, säger Monica Eriksson, chef på enheten för vilt och hotade arter vid länsstyrelsen i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län.