SVA har lämnat ifrån sig ansvaret för att rapportera om läget i lodjursjakten 2020, man hänvisar istället till Rovbase där länsstyrelsernas rapporter registreras direkt. Det är däremot inte lätt att skaffa sig någon överblick över läget nationellt sett, en utveckling av Rovbase är dock enligt uppgift på gång.

Att följa utvecklingen i årets lodjursjakt har inte varit helt enkelt, länken på SVAs hemsida som skulle leda direkt till ett förval i Rovbase som gäller bara lodjur kom inte igång förrän under eftermiddagen på tisdagen, innan dess tog det cirka 20 klick för att få fram antal döda lodjur i ett visst län under jakttiden. Sedan länken kom igång hamnade man direkt på sökresultatet för döda lodjur i hela landet, men i den statistiken registreras även lodjur som hittats döda av andra anledningar. Vill man alltså vara säker på att enbart få fram statistik över lodjur som skjutits under licensjakten behöver man gå in på varje enskild post och kontrollera dödsorsaken.

I dagsläget finns heller ingen information i Rovbase om vilka län som har licensjakt eller hur många lodjur som eventuellt finns kvar på tilldelningen i respektive län och område. Alternativet är alltså att ringa Länsstyrelsernas telefonsvarare för varje län direkt.

Peter Jaxgård på Naturvårdsverket säger till Allt om Jakt & Vapen att en utveckling av Rovbase är på gång där sidan ska bli mer anpassad för det här uppdraget och allmänheten, att detta ska ligga hos Rovbase är fortfarande väldigt nytt. Förhoppningen är att de nya ändringarna ska kunna vara på plats till licensjakten på björn i höst.