I ett pressmeddelande aviserar nu Naturvårdsverket vilka forskningsprojekt som beviljas anslag med start 2020. Nya metoder för att minska vildsvinsskador och populationsuppskattning av klövvilt är några av områdena det handlar om.

Viltvårdsfonden finansieras av avgiften för det statliga jaktkortet som alla som jagar i Sverige ska betala. Sedan tidigare pågår cirka tio forskningsprojekt med medel från Viltvårdsfonden. Här nedan följer listan på de projekt som beviljats medel 2020.

Rädsla som verktyg för att reducera vildsvinskador i jordbruksmark
Kontaktperson: Andreas Seiler, Sveriges lantbruksuniversitet.
Anslag: 3 100 000 kronor för perioden 2020-2022.
Mer information om projektet på Naturvårdsverkets hemsida. 

Klövvilt under förändring: ekoinformatik för förvaltning av ekologiska samhällen
Kontaktperson: Tom Lindström, Linköpings universitet.
Anslag: 2 710 000 kronor för perioden 2020-2022.
Mer information om projektet på Naturvårdsverkets hemsida.

Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet
Den andra treårsperioden av det sexåriga forskningsprojektet om stora fåglar.
Kontaktperson: Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad, Johan Månsson, Sveriges lantbruksuniversitet.
Anslag: 5 700 000 kronor för perioden 2020-2022.

Workshop: viltkameror i viltförvaltning
Kontaktperson: Jonas Kindberg, Sveriges lantbruksuniversitet.
Anslag: 50 000 kronor.

Konferens: Nordic Congress of Wildlife Research
Kontaktperson: Henrik Andrén, Sveriges lantbruksuniversitet.
Anslag: 100 000 kronor.