I ett beslut den 3 juni ställer sig Sveriges riksdag bakom ett beslut om att hårdare straff ska utdelas vid angrepp på eftersöksjägare och jägare som bedriver skyddsjakt.

Justitieutskottet konstaterar i sitt betänkande, 2020/21:JuU24, att dessa jägare utför ett viktigt arbete på uppdrag av myndigheter och att tidigare tillkännagivanden från riksdagen om djurrättsaktivism inte avsett angrepp på jägare som utför dessa uppgifter.
Utskottet anser därför att riksdagen bör tillkännage för regeringen att det ska ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående är jägare som bedriver eftersök och skyddsjakt