Under senaste tiden har flera hårlösa och avmagrade älgar observerats av jägarna i Svärdsjötrakten, Falu kommun. Troligen är det hjortlusflugan som ligger bakom fenomenet.

I ett inslag från SVT Nyheter berättar jaktvårdskonsulent Filip Ånöstam att man skickat in prover från en av älgarna som hittats självdöd i området men inte fått svar ännu. Liknande fall har uppmärksammats på flera i håll i landet de senaste åren, bland annat i Värmland och Sörmland.

– Vi vill veta hur utbrett det är, säger Filip Ånöstam, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

SVA menar att det troligen är hjortlusflugor som orsakar fenomenet. Hjortlusflugans blodsugande orsakar klåda och kan leda till infektioner i huden.

– Om det är så att vi ser en ökad dödlighet på grund av det här kanske vi behöver se över avskjutningsplanerna i området, säger Filip Ånöstam till SVT Nyheter.