Det rapporteras från flera håll runt om i landet om döda harar och man har konstaterat harpest från Norrbotten i norr till Västra Götaland i söder. Det har även rapporterats om flera personer som insjuknat. 2015 drabbades Sverige av ett större utbrott. Då rapporterades 859 fall av harpest.

Harpest orsakas av en bakterie vid namn Francisella tularensis som främst smittar smågnagare. Enligt Folkhälsomyndigheten kan människor smittas genom bett av smittad insekt, direkt beröring med smittat djur, inandning av damm som är förorenat av sjuka djur och intag av smittat vatten. Men harpest smittas inte från människa till människa.

Vanliga symtom är hög feber och huvudvärk. Även svullnad kring bet och lymfkörtlar.

SVA uppmanar allmänheten att rapportera om döda harar, och man är väldigt intresserad av att få in döda harar för undersökning. SVA hänvisar den som hittar en död hare att rapportera detta på rapporteravild.sva.se

Källa: SVA