Skärgårdsstiftelsens årliga rapport Levande Skärgårdsnatur visar att ejdern fortsätter att minska i antalet i Stockholms skärgård samtidigt som havsörn och säl har blivit allt vanligare, rapporterar SVT Nyheter Stockholm

Skarven, som ökade drastiskt under 90-talet, har sedan ungefär tio år tillbaka stabiliserat sig. I Stockholms skärgård ligger antalet skarvbon ligger stabilt omkring sextusen. Även tordmule och sillgrissla har ökat i antal.