Polisens avskrift av en telefonavlyssning låg till grund för att Karl Hedin misstänks ha skjutit en varg vid lunchtid den 26 oktober. Avskriften visade sig sedan inte stämma överens med det som sagts under samtalet.

När detta uppdagades begärde Hedins försvarare, Sven Severin, att få ut inspelningen. Åklagare Lars Magnusson vägrade dock att lämna ut den.

Efter påtryckningar startades en förundersökning om misstänkt tjänstefel mot Lars Magnusson på grund av detta. Redan efter en vecka lade dock chefsåklagare Martin Tidén ned förundersökningen med slutsatsen att inget tjänstefel hade begåtts.

Nu är det även klart att det inte kommer bli något tillsynsärende av saken. Ett tillsynsärende syftar till att ge åklagare vägledning i liknande fall. Detta trots att det uppdagats att både polis och åklagare efter att ha lyssnat på inspelningen inte kunnat avgöra exakt vad som sagts under samtalet.

Källa: Svensk Jakt