Ett nytt utkast från Polismyndigheten som handlar om nya föreskrifter för skjutbanor kan göra det svårare att ha övningsskytte på egen jaktmark. Detta eftersom det står i utkastet, som ska gå ut på remiss, att det måste det finnas en godkänd besiktning av tillfälliga skjutbanan. Det innebär att jägare inte kan ha övningsskytte mot en grusvall eller liknande på den egna jaktmarken eller sätta upp en lerduvekastare för att öva med sitt hagelvapen. Jens Gustafsson, som är riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, är mycket kritisk mot utkastet till nya skjutbaneföreskrifter.

– Polisen försöker lösa problem som inte finns varpå den enda effekten blir att det viktiga övningsskyttet för jägare blir svårare, menar han.

Dock kan polisen tillåta undantag om en jägare har tappat sitt vapen och kikarsiktet fått en smäll. Då behövs en kontrollskjutning samt eventuellt en ny inskjutning och denna inskjutningsplats ska alltså inte behöva besiktas. Fast då måste markägaren vara närvarande. Däremot står det oklart om det är liktydigt med att ha jakträtt på området.

Sten Bergheden (M), som ansvarar för jakt-, skytte-, och vapenfrågor i riksdagens justitieutskott tar upp polisens planer i en riksdagsfråga till inrikesminister Mikael Damberg (S). Bergheden skriver till exempel att: ”Förslaget handlar om att polisen, genom att konstruera nya begrepp, som ”tillfällig skjutbana”, försöker expandera sina befogenheter till områden som den tidigare inte har haft med att göra. Det innebär i detta fall allvarliga inskränkningar i jägares och skyttars möjlighet att öva men också att polisens resurser används felaktigt.”.

Mikael Damberg svarar att det är helt upp till Polismyndigheten att besluta om vilka regler som ska gälla för skjutbanor och skytte, såväl som jaktstigar och fältskytte.

Källa: landlantbruk.se