Den så kallade jakthärvan i Västmanland där bland annat industrimiljardären Karl Hedin, som är en av Sveriges största privata skogsägare, misstänks för grova jaktbrott har tagit en ny vändning.

I januari meddelade den hemliga källa, som varit åklagarens huvudvittne i utredningen, att hon kommer utnyttja sin rätt att inte behöva vittna vid en eventuell rättegång. Nu har hon dessutom skrivit ett brev till åklagaren i vilket hon tar tillbaka alla sina tidigare anklagelser mot Karl Hedin och de övriga brottsmisstänka männen.

Hon skriver i brevet att hon inte var medveten om att det genomfördes förhör med henne när hon samtalade med polisen och berättar att hon mådde psykiskt dåligt på grund av sin privata situation vid tillfället.

Åklagaren, Lars Magnusson, anser dock inte att uppgifterna i brevet påverkar den pågående brottsutredningen och han räknar med att kunna väcka åtal mot Karl Hedin ändå.

– Som jag förstår det har vittnet tagit tillbaka sina uppgifter och som jag ser det finns det ingen substans kvar. De misstankar som bygger på kvinnans uppgifter borde läggas ned, säger försvarsadvokaten Sven Severin.

De eventuella bevis som åklagaren har mot Karl Hedin är i dagsläget okända för försvaret.

– De måste ha uppgifter som vi inte känner till men som jag bedömer det finns det inga hållbara misstankar kvar, säger Sven Severin.

Källa: expressen.se