En norsk ko hittades svårt skadad och det har nu skapats en het diskussion huruvida kon har blivit attackerad av en björn eller inte. Norges Bondelag kallar norska Statens naturoppsyn (SNO), motsvarande svenska Länsstyrelsen, för ”en arrogant skrivbordsförvaltning” då SNO har avfärdat teorin om björnskada, skriver NRK.

Den lokala rovdjursinspektören bedömde att skadorna var resultatet efter en björnattack, men centralt har bedömningen avfärdats utan att skadorna har undersökts på plats. 

Norska lantbrukarförbundet, Norges Bonelag, har gett sig in i diskussionen och ifrågasätter hur en person som sitter vid en skrivbord kan bedöma skadorna utan att ens ha sett dem. De kräver nu att SNO ska göra en mer ingående utredning. 

Björn Gimming, vice ordförande i Norges Bondelag säger till NRK att den här typen av händelser skadar tilliten mellan bönder och myndigheter vilket är en förutsättning för samexistens mellan rovdjur och betesdjur. 

Men SNO tillbakavisar kritiken och menar att personal på plats som utrett frågan är mycket kompetent. 

– Utredningen är gjord av några av våra mest kompetenta handläggare när det gäller rovdjursskador och återkopplingen är att dessa skador inte är förenliga med björnangrepp, säger Lars Olav Lund på Statens naturoppsyn till NRK