I ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västmanland och Jägareförbundet kommer en insats göras under kommande helg för att inventera lodjur.

Svenskjakt.se rapporterar att fokus kommer ligga på Sala och Västerås kommuner, men att hela länet kommer att sökas av under helgen 6-7 februari. Länsstyrelsen uppmanar alla som är ute i skog och mark under helgen att rapportera spår efter lodjursfamiljer.

”Målet är att hitta så många familjegrupper som möjligt. Genom att aktivt söka av vägar, berätta för andra om inventeringen och kontrollera uppsatta viltkameror hoppas parterna på att stort genomslag och en heltäckande inventering”, skriver svenskjakt.se.

Uppgifter om spår kan lämnas via Skandobs app eller hemsida, skandobs.se, alternativt som samtal eller sms på mobilnummer 073-074 92 11.