Rådjursolyckorna är vanligast i trafiken och förra året rapporterades cirka 47 000 kollisioner med rådjur i Sverige. Allra flest olyckor händer under sommaren och vintern och just nu är vi inne i en högriskperiod för kollisioner med rådjur.

I juli och augusti rör sig nämligen bockarna mer än vanligt för att finna och uppvakta getter. Därmed ökar risken för viltolyckor för brunsten gör nämligen rådjuren kaxiga och oförsiktiga.

– Det är alltid full fart i naturen från juli till någon vecka in i augusti, säger Mats Lindqvist, viltvårdare i Nacka, Mats är en av dem som tillkallas när en viltolycka har inträffat, varpå han spårar upp och avlivar det sargade djuret.

– Många tror nog att djuret klarade sig och anmäler därför inte kollisionen. De kanske tittar i backspegeln och ser hur rådjuret försvinner in i skogen och tänker att det inte var någon fara. I själva verket är det nästan alltid någon fara. Djuren har ett brutet ben eller inre skador, säger Mats.
Källa: nvp.se