Svenska Rovdjursföreningen överklagade Jämtlands länsstyrelse beslut på att 200 björnar skulle få skjutas i samband med licensjakten 2021 till högsta instans. Tidigare meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de kommer att ta upp ärendet då domstolen anser att det handlar om ”fråga om bedömningen enligt jaktförordningen av om licensjakt efter björn är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning”. Det innebär att domstolen ska bedöma om det är juridiskt möjligt att minska björnstammen genom licensjakt.

Naturvårdsverket har nu yttrat sig i frågan till domstolen där de anser att den svenska björnstammen har en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status och att den tilldelning som gjorts är vetenskapligt framtagen. Naturvårdsverket pekar på att den björnjakt som skedde i Jämtland 2021 var lämplig utifrån björnstammens storlek och sammansättning och mot bakgrund av att sådan jakt enligt art- och habitatdirektivet endast får ske i begränsad mängd.

Till Svensk Jakt säger Gunnar Glörsen som är Jägareförbundets rovdjursexpert att det kommande beslutet inte bara handlar om Jämtland utan att det är ett beslut som får konsekvenser för alla län i Sverige men även för den licensjakt på alla stora rovdjur som idag sker.

– Det gäller alla län och samtliga stora rovdjur. Skulle Högsta förvaltningsdomstolen komma fram till att begränsad mängd bara är tillväxten eller mindre än tillväxten, så kommer vi inte att kunna minska stammarna av björn, lodjur och varg genom licensjakt, säger Gunnar Glöersen.

 

Källa: Svensk Jakt