Ersättningen för trafikeftersök har legat på samma nivå under mer än tio års tid, nu är dock en höjning på gång.

I ett pressmeddelande informerar Naturvårdsverket om att ersättningar för eftersök på trafikskadat vilt framöver kommer hanteras i en egen föreskrift, förhoppningen är att föreskriften ska vara i bruk till sommaren 2021.

– Fördelen med en egen föreskrift är att höjda ersättningsnivåer kan beslutas snabbt och att framtida regelbundna ändringar för att höja ersättningsnivåerna blir enklare att följa, säger Helena Busk på Naturvårdsverkets Viltförvaltningsenhet.

Det stora arbetet med att se över hela föreskriften om eftersök vid viltolycka påbörjas sedan i höst.