Fredrik Lundberg har varit styrelseordförande för Holmen i 22 år och har varit jaktvärd för två-tre jakter per år som arrangeras av Holmen skog. I ett pressmeddelande på Holmens hemsida informerar man om att Fredrik Lundberg delgivits skälig misstanke om givande av muta, avseende jakter där Fredrik Lundberg ska ha varit värd.

Holmen anser att varken bolaget eller Fredrik Lundberg har överträtt gällande regler. Holmen har tillhandahållit efterfrågad information till förundersökningen och fortsätter att samarbeta med åklagaren.