Tre misstänkta men obekräftade fall av TBE, eller fästingburen hjärnhinneinflammation, hos hund har tidigare förekommit i Sverige, men nu har alltså det första fallet i Skandinavien kunnat konstateras.

I augusti 2019 fick Universitetsdjursjukhuset in en fyra år gammal hund som uppvisade neurologiska symptom, trots behandling blev hunden värre och fick avlivas. Misstankar väcktes om TBE och efter en analys av hjärnvävnaden i samarbete med österrikiska forskare kunde TBE konstateras, enligt ett pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Detta var var första gången diagnosen kunde bekräftas på hund i Skandinavien.

Med anledning av detta bör verksamma veterinärer i Sverige och Skandinavien ha TBE i åtanke i fall med hundar som uppvisar neurologiska symptom.