I början av juli trodde Länsstyrelsen i Västra Götaland att de angrepp som skett på får på Orust var gjorda av hundar. Under torsdagen kom svaret på de salivprov man topsat fram, de som angripet fåren var inte någon av öns hundar utan det var istället varg.

Fram till gårdagen har totalt 25 får dödats. Vid det första angreppet så var inte fåren dödade utan de hittades skadade och det gjorde att Länsstyrelsen utgick från att de var hund som orsakat skadorna.
En vecka senare, ca 2 mil från den första gården, attackerades nästa grupp av får och där dog fem av dem. Fortfarande ansåg inte Länsstyrelsen att det var angrepp av varg utan de misstänkte fortfarande att det kunde vara hund då angreppssättet påminde om det första. Totalt har det skett två eller tre angrepp angrepp på får på Orust.

För tillfället vet man inte om vargen eller vargarna finns kvar på ön Orust då man inte spårat vargen men att man från Länsstyrelsen ändå anser att det finns en anledning till oro att fler angrepp kan komma att ske då det inte går att utesluta att vargen finns kvar i området.