Länsstyrelsen i Jämtland rapporterar om en hundägare som blev tagen på bar gärning med att träna sin fågelhund på Blåhammarfjället då det rådde generellt hundförbud.

Händelsen utspelade sig den 2 maj 2016. Påföljden blev dagsböter á 250 kronor, 7500 kr i böter.

Generellt hundförbud gäller årligen under perioden 1 mars till och med 20 augusti.
Jägaren anses ha begått gärningen med uppsåt eller grov aktsamhet.
I det så kallade strafföreläggandet till jägaren, står följande att läsa:
”BROTT MOT LAGEN OM TILLSYN ÖVER HUNDAR OCH KATTER
Du har inte hållit din hund under sådan tillsyn att den hindrades från att springa lös i marker där det fanns vilt. Det hände den 2 maj 2016 på Blåhammarfjället, Duved, Åre kommun. Du begick gärningen med uppsåt eller av grov oaktsamhet.”