Sedan 2016 delar Svedea ut stipendier för 50 000 kronor under namnet Hundstipendiet, som riktar sig till hundägare som vill utvecklas med sin hund i form av kurser och utbildningar. Ansökningarna för stipendiet har i år varit ovanligt många.

Svedeas jury har nu utsett de hundägare som ska få dela på 50 000 kronor från Hundstipendiet. Vilket är pengar som används till hundkurser med inriktning på relationen mellan hund och förare men det kan också användas till specialutbildningar som handlar om att utveckla individuella egenskaper hunden besitter.

– Vi fick över 700 ansökningar vilket tydligt visar hur intresset för Hundstipendiet ökat sedan det instiftades 2016 – det är jättekul. Det finns så många bra utbildningar som kan göra livet med hund ännu mer givande, säger Charlotta Bryskhe, juryansvarig för Hundstipendiet på Svedea i en nyhet på Svedeas hemsida.

Stor bredd på kurser och utbildningar

Kurser som lydnadsträning, valpkurs och agility är tre exempel på vad som återfinns i årets omgång av ansökningar. Det har också ansökts om kurser med en mer specifik inriktning såsom fjällräddning, utbildning till terapihund och skogsbrandshund som exempel.

Fakta om Hundstipendiet

Vem kan söka?
Alla hundägare som vill utvecklas tillsammans med sin hund kan söka Hundstipendiet.

Vad kan man söka för?
Utbildningar, kurser och aktiviteter som bidrar till att man utvecklas som hundägare. Ansökan kompletteras med en motivering. Högsta individuella belopp är 10 000 kr.

Hur utses stipendiaterna?
En jury bestående av representanter från Svedea utser vilka som får stipendier och hur mycket pengar varje person får.

Källa: Svedea.