Per Jensen, som forskar om både vargar och hundar, skriver i sin bok ”Den missförstådda hunden” att desto mindre en hundras liknar vargen desto mindre har de språket gemensamt. Han refererar bland annat till att vargen har 60 ansiktsuttryck medan schäfern, som är den ras som liknar vargen mest, endast har 12 ansiktsuttryck.

Hunden har i grunden ärvt sitt språk från vargen men efter årtusenden har hundar utvecklat ett eget språk. Den har dessutom blivit expert på att avläsa människans språk och inte minst på att söka kontakt med oss på olika sätt.

På en av sina föreläsningar visar Per Jensen en film som visar hur ett ben ligger bakom ett galler och först fick en varg och sedan en hund testa att få tag i benet. I det första experimentet kunde vargen och hunden själv komma åt benet genom att putta undan en sak. Både vargen och hunden löste detta problem.

Men då övningen ändrades så att vargen och hunden inte hade möjlighet att komma åt benet utan hjälp ifrån en människa blev det helt olika resultat. Vargen försökte gång på gång att komma åt benet och gav sedan upp. Hunden provade några gånger och sökte sedan kontakt med sin ägare för att få hjälp.