Terhi Multamäkis två vallhundar fyraåriga Valtti och elva månader gamla Jippo är specialiserade på att skrämma i väg vitkindade gäss. Denna trio är en av fem frivilliga ekipage som jobbar med att skrämma iväg de vitkindade gässen. Två gånger om dagen dirigerar hon eller någon av hennes kolleger ut hundarna på de öppna fälten för att skrämma i väg gässen som samlats där.

Hundarnas arbetsområde är cirka 70 hektar stort och som mest har cirka 3 000 vitkindade gäss varit på området samtidigt. Sedan hundarna började sitt skrämseluppdrag för två år sedan har gässen minskat drastiskt i antal.

– Idén kom från Kanada, där de använder sig av vallhundar för att jaga bort gäss från flygplatsen i Vancouver, berättar Multamäki.

Målet är att de vitkindade gässen ska lära sig att de inte är välkomna på fälten.

Källa: hbl.fi