Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har upptäckt hundens dvärgbandmask hos två obducerade vargar.

Förra året togs en ny metod fram för att analysera förekomsten av hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) i träckprover. Under 2020 gjordes därför en analys av sparade träckprover från varg, av de 116 proverna kunde parasiten påvisas hos två vargar.

Den ena vargen var en hane född 2007 i Amungenreviret. Den andra hanens avkomma, en tik född i Tenskogreviret 2011. Hanen sköts oktober 2012 i Ljusdal, Gävleborgs län, i skyddsjakt på enskilds initiativ. Tiken sköts i skyddsjakt under december 2012 i Bergs kommun, Jämtlands län. 

– Resultaten stödjer att parasiten fortsatt förekommer i landet, men till synes i låg omfattning. Övervakningen av parasiten sker löpande då många hjortdjur undersöks varje år, och obducerade vargar nu testas specifikt för både rävens och hundens dvärgbandmask. Vid slakt av renar görs besiktning av inre organ, vilket gör att parasitcystor kan upptäckas. Vid urtagning av hjortdjur fällda under jakt sker en hantering av inre organ, och större cystor i lungor eller lever bör en jägare reagera på, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen vid SVA i ett pressmeddelande.

Information från SVA

SVA är mycket intresserat av att undersöka cystiska förändringar som hittas hos hjortdjur, för att övervaka förekomsten av denna parasit. Fynd rapporteras enklast in till SVA på rapporteravilt.sva.se

För personer som hjälper till med insamling av vargspillning för inventeringen av vargpopulationen i landet bedöms fyndet inte utgöra någon ökad risk då all hantering av djurspillning ska ske enligt rutiner med noggrann handhygien, användande av skyddshandskar eller motsvarande, handtvätt och så vidare. Genom dessa rutiner kan man undvika att utsättas för alla former av smittor som eventuellt kan förekomma i avföringen.