Under de senaste åren har vi sett en dramatisk förändring i trenderna kring hundregistrering och ägarbyten. Efter en explosionsartad ökning av nyregistrerade hundar under pandemiåren, har det nu skett en påtaglig nedgång. En sammanställning från Dina Försäkringar avslöjar att mellan januari och oktober i år har antalet nyregistrerade hundar minskat med 5,8 procent jämfört med föregående år. Jämfört med det rekordhöga 2021 har registreringarna minskat med hela 12,3 procent.

– Under pandemin tillbringade vi mer tid hemma för att undvika smittspridning, vilket ledde till att många kände sig ensammare och därför valde att skaffa en hund som sällskap. Förra årets minskning i nyregistreringar var en förväntad reaktion på den tidigare ökningen. I år ser vi att trenden fortsätter och nyregistreringarna är på väg att återgå till sina normala nivåer, säger Anita Moliis Larsson, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Intressant nog sker det samtidigt en markant ökning i antalet rapporterade ägarbyten. Jordbruksverket har hittills i år mottagit 16 326 anmälningar om ägarbyten, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med föregående år. Detta representerar den högsta siffran på ett decennium. Jämfört med det intensiva pandemiåret 2021, då ännu färre ägarbyten registrerades, har det skett en ökning på 8,1 procent. En tydlig indikation på förändrade mönster i hundägande och ansvarstagande.

– Att ha en hund innebär ett stort ansvar och kräver mycket tid, något som många hade under pandemiåren. Nu när läget har förändrats och många också har fått en sämre ekonomisk situation, är det allt fler som väljer att sälja eller ge bort sina hundar, säger Anita Moliis Larsson, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

 

För mer information om bland annat statistik och tips och råd innan man skaffar hund, klicka här.