Vad anser ni är viktigt från politiskt håll, och vad kommer ert parti göra för att värna om löshundsjakten som är klassad som ett kulturarv?

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna
Framför allt måste vi försvara den svenska löshundsjakten i EU, där den idag ifrågasätts. På nationell nivå måste vi minska rovdjurstrycket, främst vargstammen som bör minska kraftigt. Det måste också vara möjligt med skyddsjakt redan vid första angreppet på hund.

Kjell-Arne Ottosson, talesperson i miljöfrågor för Kristdemokraterna
I vår jaktmotion lyfter vi att jakt med löshund är en del av vårt kulturarv. Det stora hotet mot den jakten är från varg, och vi vill krympa vargstammen. Dessutom jobbar vi för att löshundsjakten ska klassas som immateriellt kulturarv.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Jakten har en lång tradition i Sverige, utgör ett stort fritidsintresse som har bred folklig förankring. För att Sveriges jägare ska kunna sköta sina uppdrag behöver de ett tydligt och långsiktigt mandat. Det var ett misstag av regeringen att ta ifrån jägarorganisationerna delar av viltvårdsuppdraget. Dessa delar bör gå tillbaka till jägarorganisationerna och inte delas med dem som motarbetar jakt i alla dess former. Möjligheten att äga jaktvapen och att ägna sig åt jakt ska värnas. Straffen bör höjas för personer och grupper som trakasserar jägare och stör jakten.

Jakob Olofsgård, jaktpolitisk talesperson Liberalerna
Liberalerna menar att begränsningarna i löshundsjakten måste vara underbyggda av vetenskapliga bedömningar. Vår kunskap om ekosystemen förbättras och bedömningarna kan komma att ändras. Därför måste begränsningarna regelbundet ses över och när det är lämpligt lättas.

Daniel Bäckström landsbygdspolitisk talesperson Centerpartiet
Centerpartiet värnar om löshundsjakten som är ett svenskt kulturarv och är viktig att bevara. I dagsläget finns det ett antal faktorer som skapar oro för löshundsjakten, såsom vargförekomsten under jakt som är svår att förutsäga. Konsekvensen blir att jakt ofta ställs in om en observation av varg gjorts i närområdet och det påverkar inte bara jakten och förvaltningen av viltstammarna, utan också möjligheten att ta hand om trafikskadat vilt. För en säker jakt från flera aspekter vill Centerpartiet att ansvaret över rovdjursförvaltningen ska fattas på regional nivå för att stärka det lokala inflytandet. I det beslut som riksdagen beslutat om att se över jaktlagstiftningen har Centerpartiet fått med en skrivning om att löshundsjakten måste värnas.

Isak From, ledamot i miljö och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Sverige har en etiskt baserad, och välbeprövad och traditionell löshundsjakt som är avgörande för Viltförvaltningen. Vi välkomnar därför Svenska Jägarförbundet och kennelklubbens arbete med att klassa jakten med lös hund som ett immateriellt kulturarv i Sverige. Vi avser att på lämpligt sätt stödja arbetet med att få löshundsjakten klassad som ett världskulturarv av Unesco.

Maria Gardfjell, riksdagsledamot Miljöpartiet
Allmogejakten är en del av vårt kulturarv. Vi vill verka för att utveckla den svenska jakten i ett ekosystembaserat perspektiv med flerartsförvaltning.

Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet.
Vi har i nuläget inga förslag kopplat till löshundsjakt.