Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin – KSLA, bjuder in till ett seminarium/webbinarium tisdag den 3 maj kl 10 – 16, Drottninggatan 95B i Stockholm.

Utmaningar för framtidens viltförvaltning är temat vid detta seminarium som arrangeras av KSLA:s Viltförvaltningskommitté. Utmaningarna kommer att belysas och lösningarna för viltförvaltningen i framtiden kommer att diskuteras.

Det sägs att vi aldrig haft så talrika populationer av klövvilt, gäss och andra betande fåglar, men även stora rovdjur. Givetvis är det för många glädjande att arter som tidigare har varit sällsynta ökar i antal, men när populationerna blir nog stora kan de också skapa problem och hamna i konflikt med skogs-, jordbruk och rennäring. En stor utmaning är därför att kunna styra eller begränsa populationsutvecklingen, för att bättre hantera olika målkonflikter.

Viltförvaltningskommittén har under tre års tid – tillsammans med en rad berörda aktörer – identifierat viltförvaltningens utmaningar, men även diskuterat vad som behöver förändras för att vi ska kunna styra effektivare.

Under seminariet presenterar vi resultaten och diskuterar lösningarna tillsammans med politiker, myndigheter och intresseorganisationer.

Mer information hittar man på www.ksla.se