kikarsikteSVT Nyheter Västmanland skriver på sin hemsida att miljöåklagare Christer Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund uppger att tjuvjakten runt om i landet är utbredd.
– Det här är en brottslighet man kan ägna sig åt utan någon större upptäcktsrisk.
Det är oklart hur omfattande den illegala jakten är i Västmanland, både vad gäller rovdjuren och klövviltet, säger Jarlås till SVT Nyheter Västmanland.

– Vi vet helt enkelt inte om det förekommer tjuvjakt på varg eller lo, visst har det säkert förekommit genom åren men i vilken omfattning vet vi inget om, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västmanland, till SVT Nyheter Västmanland.

Hjortstråle menar att det även finns naturliga förklaringar till att exempelvis vargrevir försvunnit där det handlar om en förflyttning eller att vargar dör på ett naturligt sätt. En del vargar dör även i trafiken. Det senaste året har 5-6 vargar dödats i trafikolyckor runt om i landet, men säger också att det i vissa fall kan ha med illegal jakt att göra.

Ämnet illegal jakt aktualiseras nu i samband med Vargsymposiet i Vålådalen. Där framförs kritik mot att tjuvjakten är omfattande och hur den utreds av polisen.

 

– Vi bara skrapar på ytan, det lilla vi kommer åt och det lilla vi kan lagföra. Det här är en brottslighet man kan ägna sig åt utan någon större upptäcktsrisk, säger miljöåklagaren Christer Jarlås, till SVT Nyheter Västmanland och menar att polisen inte alltid gör sitt jobb när det gäller utredningar av grova jaktbrott.

– I de olika polisområdena som har blivit i den nya polisorganisationen är det vissa som inte alls har utsett ansvariga för att hantera de grova jaktbrotten och där fungerar inte utredningsverksamheten idag, fortsätter han.

– Rovdjuren har vi stenkoll på i jämförelse med annat vilt, och ändå är det väldigt svårt att få en uppfattning om tjuvjakten, tittar vi sen på klövviltet som älg och rådjur så är det näst intill omöjligt att upptäcka en illegal jakt, säger Tobias Hjortstråle till SVT Nyheter Västmanland.

Arkivbild: Johan Olsson